Liên hệ - Khách sạn Đông Á - Hà Tĩnh

Liên hệ

KHÁCH SẠN ĐÔNG Á – HÀ TĨNH

  • Địa chỉ: Tân Trung, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Lễ tân: 0393 897 666
  • Điện thoại PGĐ: 0913.294.073/ 0979 485 555
  • Email: dongahotelht@gmail.com

 ————————————————————————–

BẢN ĐỒ