Nhà hàng - Khách sạn Đông Á - Hà Tĩnh

Nhà hàng

NHÀ HÀNG ĐÔNG Á

=====***=====

Địa chỉ: Số nhà 16 – 18 Đường Nguyễn Huy Oánh – TP. Hà Tĩnh

Lễ tân: 0393 859 888 – PGĐ: 0913.294.073

Email: dongahotelht@gmail.com ; Website: http://khachsandongahatinh.com

 

to-chuc-tiec-cuoi-03unnamed

nhahang

20150318_132614